Vaja gasilk GZ Ruše

05.10.2018 je v organizaciji PGD Smolnik potekala vaja gasilk GZ Ruše POAR V GOSPODARSKEM POSLOPJU KMETIJE ROTOVNIK

Namen vaje je bilo preveriti usposobljenost gasilk pri:

  • notranjem požaru v gospodarskem poslopju,
  • preiskovanju zadimljenega prostora,
  • iskanju ponesrečencev, 
  • varovanju objektov,
  • nadzoru vstopa in izstopa nosilcev izolirnih dihalnih aparatov v prostor
  • komunikaciji po radijskih zvezah, 
  • dobavi vode z motorno brizgalno iz potoka. 

Gasilke so svoje delo več kot odlično opravile!