Davnega leta 1903 je v zimskem času, natančneje 3. novembra, prvič v Selnici ob Dravi zatrobil gasilski rog in ustanovljena je bila prva gasilska četa – požarna bramba. Na čelu le-te je bil takratni veletrgovec in posestnik, načelnik Viktor Jagrič, ki je sodeloval z vodjo plezalcev Karlom Hiršem, strojnikom Martinom Hernahom ter adjutantom Antonom Doplerjem. Soustanovitelj Nikolaj Kotolenko se je s predanostjo pridružil drugim ustanovnim članom: Jakobu Hölzlu, Antonu Kaubeju, Martinu Javerniku, Jožefu Kranjcu, Blažu Vanosu, Francu Renatu in Augustu Krebsu.
Z lastnimi sredstvi so si leta 1904 kupili preprosto ročno brizgalko ‘kuelšprico’, nameščeno na preprost dvoetažni samotežni voziček. Ob požaru leta 1907, kjer je v eni uri zagorelo šest objektov, pa so selniški gasilci spoznali, da se morajo bolje opremiti, in tako so leta 1908 nabavili¸ prvo brizgalno na ročni pogon, ki so jo vlekli konji.
Prvi gasilski dom je v sodelovanju z občino in občinskimi veljaki nastal v takratni osnovni šoli, kjer so odstopili prostor požrtvovalnim gasilcem.

Prvi gasilski dom

Ker je prva svetovna vojna mobilizirala večino članov, je načelnik Jagrič na poziv oblasti leta 1919 sklical občni zbor in dal nov povod za razvoj in krepitev gasilstva v Selnici ob Dravi od leta 1920 naprej. Leta 1925 je zagorela stanovanjska in gospodarska hiša pri Forneciju, kjer so ognjeni zublji uničili celotno gasilsko kroniko. Tako se je le­ta vse do danes prenašala po ustnem izročilu.

Po udaru strele v cerkev sv. Janeza nad Selnico leta 1930 so gasilci spoznali, da morajo posodobiti svojo opremo, saj so se nemočni borili z ognjem.
Leto kasneje so blagoslovili prvo motorno brizgalno. Le 7 let kasneje so razvili svoj prapor, še leto kasneje pa predelali tovorni avto Austro-Daimler v gasilskega, katerega je zamenjal SPA – legenda med vozili, ki je gasil največji gozdni požar v Selnici leta 1943, 85 hektarjev med Šturmovo grabo in domačijo Grušovnik.
Regina Bruder je požrtvovalnim gasilcem leta 1951 podarila zemljišče, na katerem so začeli graditi gasilsko garažo, ‘fajerberg huto’, in vanjo leta 1956 postavili vozilo TAM Pionir, po domače Praga (Jula).
Dva moža sta prav posebej zaznamovala razvoj gasilstva v Selnici ob Dravi, in sicer Jurij Lep st. in Branko Žaucer st..
Jurij Lep st. je postal predsednik leta 1964 ter med svojim predsednikovanjem postavil nov gasilski dom na del temeljev ‘fajerberg hute’, zato je še dandanes med nami kot častni predsednik. Povezanost krajanov se je poznala tudi med sodelovanjem s HE Fala, le-ti so gasilcem podarili sodobno motorno črpalko.
Branko Žaucer st. je postal poveljnik leta 1975 in poskrbel je, da je v garažo prišla najsodobnejša tehnika, kot je vozilo TAM 125 T 10 – Dojc za prevoz vode. Za svoje delo je prejel najvišje gasilsko priznanje RS, kipec Matevža Haceta. Ker ga na žalost ni več med nami, naj živi lep spomin nanj.
OGZ Maribor-Ruše je bila ustanovljena leta 1983 in tako letos obeležujemo 30-letnico delovanja GZ Ruše, ki uresničuje želje, združuje vseh šest društev ter skrbi za povezanost gasilcev tako na področju izobraževanja kot tudi pri večjih intervencijah znotraj zveze, saj jih koordinira, da se jim ni treba zanašati na pomoč drugih zvez ali poklicnih gasilcev.
Od leta 1987 do leta 2003 se je gasilsko društvo moderniziralo in v svoje vrste pripeljalo naslednja vozila: orodno vozilo TAM 80 T5 (Tamič) – za prevoz moštva in motorne brizgalne Rosenbauer, TAM 190 – avtocisterno ter TAM 190 (Lubica) – nadgradnjo avtocisterne. Ker pa se gasilci zavedamo potrebe po dobrih in zmožnih vozilih ter sami opremi, smo med leti 2003 in 2008 odprodali starejše modele vozil ter leta 2003 s pomočjo občine nabavili IVECO GVC 16/25 (lvek). Leta 2005 s pomočjo kredita Gasilskega društva OPEL VIVARO GVM-1 (Pufek) in leta 2008 RENAULT MIDLUM (Katrca). Nepogrešljiv člen pri zagotavljanju gasilske tehnične usposobljenosti je tudi leta 2009 nabavljena motorna brizgalna Rosenbauer Fox.
Zahvala za vse opisano gre tudi prejšnjemu predsedniku Damjanu Štegerju, ki je v svojem 23-letnem predsednikovanju prispeval napredek, znanje in prijateljstvo.

Veliko zahvala za vso finančno podporo, pri razvoju gasilstva v Selnici, gre vsem dosedanjim županom, predvsem bivšemu županu Vladimirju Saboleku, enemu izmed prvih, ki je imel posluh za naše želje. Enaka zahvala gre zdajšnjemu županu Juriju Lepu, kateremu je dobrobit sokrajanov na prvem mestu.

Vsa leta so gonilna sila naši veterani, ki so s svojimi pridnimi rokami in vsestranskim znanjem pripomogli k razvoju in vzponu društva.

NA POMOČ!